Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.

Mapové služby

 

IS DTM disponuje mapovým serverem, který publikuje mapové služby dle standardu OGC WMS 1.3.0. Mapové služby jsou poskytovány v souřadnicových systémech: 

  • EPSG:5514 (S-JTSK / Krovak East North) 

  • EPSG:3857 (WGS 84 - Web Mercator). 

 

Ve WMS službách jsou vytvářeny vrstvy ve třech na sebe navazujících úrovních: 

  • 1. úroveň - tematický okruh (Budovy, Dopravní stavby, Vodní díla, apod.), 

  • 2. úroveň - objekty dle datového modelu (typy objektů),  

  • 3. úroveň – objekty indentifikované dle hodnot atributů JVF DTM 

 

ZPS plochy 

Plošné jevy základní prostorové situace, pohled ze shora, všechny levely, barevná 

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/zps-plochy?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities 

 

ZPS linie a body

Bodové a liniové jevy základní prostorové situace, včetně shora neviditelných, všechny levely.

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/zps-linie-body?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities 

 

Dopravní infrastruktura 

Bodové, liniové a plošné jevy dopravní infrastruktury ve všech levelech. Obsahuje prvky silniční, drážní, letecké, vodní dopravy a stavby společné pro více skupin. 

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/di?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities  

 

Technická infrastruktura 

Bodové, liniové a plošné jevy technické infrastruktury ve všech levelech 

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/ti?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities

 

Letecké snímky 

Podkladový ortofoto snímek 

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wmts/1.0.0/ortofoto/default/grid_5514/?TRANSPARENT=true&CRS=EPSG%3A5514&SERVICE=WMTS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities