Mapové služby

 

IS DTM disponuje mapovým serverem, který publikuje mapové služby dle standardu OGC WMS 1.3.0. Mapové služby jsou poskytovány v souřadnicových systémech: 

  • EPSG:5514 (S-JTSK / Krovak East North) 

  • EPSG:3857 (WGS 84 - Web Mercator). 

 

Ve WMS službách jsou vytvářeny vrstvy ve třech na sebe navazujících úrovních: 

  • 1. úroveň - tematický okruh (Budovy, Dopravní stavby, Vodní díla, apod.), 

  • 2. úroveň - objekty dle datového modelu (typy objektů),  

  • 3. úroveň – objekty indentifikované dle hodnot atributů JVF DTM 

 

Mapová služba - Základní prostorová situace - plochy

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/dtm_zps_plochy_bar?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities 

Mapová služba - Základní prostorová situace – linie a body

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/dtm_zps_linie_body?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities

Mapová služba - Dopravní infrastruktura

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/dtm_di_ver?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities 

Mapová služba - Technická infrastruktura

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wms/dtm_ti_ver?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&request=getcapabilities  

Mapová služba – Letecké (ortofoto) snímky

https://usk.krajdtm.cz/mapservice/v1/wmts/1.0.0/ortofoto/default/grid_5514/?TRANSPARENT=true&CRS=EPSG%3A5514&SERVICE=WMTS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities